Články
  Prečo nakúpiť u nás

  Podmienky vrátenia peňazí

  Vrátenie peňazí je možné uplatniť odstúpením od zmluvy

  Pri uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, kedy v tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy . Kupujúci môže toto svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať tým, že buď doručí tovar osobne na predajňu predávajúceho spolu s prejavom vôle od zmluvy odstúpiť, alebo na vlastné náklady zašle tovar predávajúcemu na jeho adresu prostredníctvom niektorého z prepravcov spolu s písomným prejavom vôle od zmluvy odstúpiť (formulár na odstúpenie od zmluvy je ako príloha súčasťou potvrdzovacieho emailu objednávky). Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom v lehote 14 dní v zmysle § 53 ods. 7 obch. z. má kupujúci právo odstúpiť bez akejkoľvek sankcie, tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru.

  Tovar musí byť pri využití práva na odstúpenie od zmluvy vrátený nepoškodený, bez známok používania. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vám peniaze za tovar budú zaslané prevodom na váš účet, a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré uhradil predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru prepravcom späť.

  Vrátenie peňazí je možné uplatniť, ak sú dodržané tieto podmienky:     

  • Právo na vrátenie peňazí platí do 14dní od doručenia tovaru.     
  • Tovar nesmie byť poškodený

   

  Postup pri odstúpení od zmluvy:

  Objednali ste si tovar v našom obchode, prišlo Vám domov a zistili ste, že nespĺňa Vaše predstavy? Potom nám ho do 14 dní od chvíle, kedy ste balíček prevzali, môžete vrátiť a nemusíte pritom uvádzať žiadny dôvod.


  V prípade, že ste sa rozhodli odstúpiť od Kúpnej zmluvy, postupujte, prosíme, takto:

  1. krok: Pošlite nám emailovú správu na adresu info@manzetky.cz.

  Do textu správy uveďte tento text: "V súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar a nákladov na dodanie tovaru z internetového obchodu na účet .... uveďte prosíme číslo účtu). "Pridajte tiež Vaše meno a priezvisko, číslo účtu (pre vrátenie peňazí) a aktuálny dátum.

   2. krok: Máme dva postupy.

  a) Tovar zašlite na nižšie uvedenú adresu. Výrobok by mal byť, pokiaľ možno, v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom. Najlepšie potom bez akýchkoľvek známok použitia.

  Zásielkovňa.sk ID 98095883 Kopčianska 92/A 851 01 Bratislava

  Do balíčka pridajte tiež sprievodný list (ten môže byť zhodný s textom o odstúpení od Kúpnej zmluvy zaslaný emailom na adresu info@manzetky.cz), kópiu faktúry a prípadne aj vyplnený formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy. Odporúčame Vám zásielku poistiť proti prípadnému poškodeniu či strate pri preprave. Neposielajte prosím balík na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté.

  b) Alebo môžete podať spätnú zásielku na ktoromkoľvek podacom mieste Zásielkovny:
  • stačí, aby ste nahlásili unikátny kód spätnej zásielky pri podaní na jednom z našich podacích miest - kód je: 98095883
  • obsluha podacieho miesta sama vytlačí štítok, nalepí ho na zásielku a predá zákazníkovi potvrdenie o prevziatí zásielky

   3. krok: Na vrátený tovar aj dopravné (ak vraciate celú objednávku) vystavíme dobropis, a sumu v ňom uvedenú Vám preplatíme na účet, ktorý ste uviedli v sprievodnom texte. Spravidla tak urobíme do 10 dní od doručenia vráteného tovaru, najneskôr však v zákonnej lehote.

  Formal Zone s.r.o.
  +420 732 533 922
  info@manzetky.cz

   

   
  CHCETE VEDIEŤ O NOVINKÁCH A AKCIÁCH AKO PRVÝ?
  Tak neváhajte a prihláste sa k odberu noviniek